Vuoden 2021 kausi alkaa. Tilinumero: Miiluranta-sydänmaa metsästysseura ry
Fi25 5205 0320 0492 83
viestikenttään joko jäsen maksu tai kausikortti ja oma nimi.
jäsenmaksu 25e
kausikortti 50e
jänislupa 35e
päivälupa 15e
Kausikorttia/ jänislupaa/ tulee anoa seuralta (kokous päättää), jos viimmevuoden kausikortti on maksettu niin ei tarvitse hakea uudestaan tulevalle vuodelle. (jos viimmevuoden kausikortti on maksamata niin se tulee hakea uudestaan seuraavassa kokouksessa) Tarkista maksun suuruus joka vuosi Hallituksen jäseneltä tai minulta.
päiväluvat tulee ilmoittaa joko minulle tai sihteerille, myönnetään pikaisesti tai hylätään. Seura pidättää oikeuden myydä lupia alueelle. T: Johto.